2024 KPSS Önlisans Konuları ve Soru Dağılımı

KPSS önlisans konuları neler? KPSS önlisans sınavında yer alan derslerde yer alan konular ve bu konuların yıllara göre soru dağılımına göz atalım.

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı), Türkiye’de kamu kurumlarına personel alımında kullanılan bir sınavdır. Önlisans düzeyindeki adaylar için de bu sınav düzenlenmektedir. KPSS önlisans sınavında genel yetenek, genel kültür ve önlisans düzeyindeki mesleki bilgiler test edilmektedir. Önlisans düzeyindeki dersler genellikle alım yapılacak kadroya göre değişiklik gösterebilir, ancak genel olarak KPSS önlisans dersleri aşağıdaki gibidir:

 1. Genel Yetenek:
  • Türkçe
  • Matematik
 2. Genel Kültür:
  • Türkçe
  • Tarih
  • Coğrafya
  • Vatandaşlık
  • Güncel Bilgiler

Şimdi 2024 KPSS Önlisans sınavında çıkan derslerde yer alan konulara bakalım.

2024 KPSS Önlisans Türkçe Konuları

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Paragrafta Anlam
 • Noktalama İşaretleri
 • Yapı Bilgisi
 • Ses Bilgisi
 • Sözcük Bilgisi
 • Cümle Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Anlatım Bozuklukları
 • Sözel Mantık ve Akıl Yürütme

KPSS Önlisans Türkçe Konu ve Soru Dağılımı

KPSS Önlisans Türkçe Konu Dağılımı2022202020182016201420122010
Sözcükte Anlam2121122
Cümlede Anlam1212343
Sözcük Türleri1111212
Sözcükte Yapı1111111
Cümlenin Ögeleri1111111
Cümle Türleri 11111
Dil Bilgisi Ses Olayları1111121
Yazım Kuralları1111111
Noktalama İşaretleri1111111
Anlatım Bozuklukları1111112
Paragrafta Anlam15141514131414
Paragrafta Anlatım Biçim111111
Sözel Mantık44444
TOPLAM SORU SAYISI30303030303030

2024 KPSS Önlisans Matematik Konuları

 • Temel Kavramlar
 • Sayılar
 • Bölme ve Bölünebilme Kuralları
 • Asal Çarpanlara Ayırma
 • EBOB-EKOK
 • Birinci Dereceden Denklemler
 • Rasyonel Sayılar
 • Eşitsizlik
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • Oran-Orantı
 • Problemler
 • Kümeler
 • İşlem ve Modüler Aritmetik
 • Permütasyon, Kombinasyon ve Olasılık
 • Tablo ve Grafikler

KPSS Önlisans Matematik Konu ve Soru Dağılımı

KPSS Önlisans Matematik Konu Dağılımı2022202020182016201420122010
Temel Kavamlar1111
Sayılar- Ebob-Ekok3333352
Rasyonel Sayılar- Ondalıklı Sayılar2222122
Basit Eşitsizlikler11111
Mutlak Değer1111
Üslü Sayılar1212121
Köklü Sayılar1
Faktöriyel2
Çarpanlara Ayırma121112
Oran- Orantı11112
Denklem Çözme1111122
Sayı Problemleri1212112
Kesir Problemleri11111
Yaş Problemleri1111
İşçi ve Havuz Problemleri11111
Hareket-Hız Problemleri1111112
Yüzde-Kar-Zarar Problemleri1121
Karışım Problemleri111
Grafik Problemleri2121213
Kümeler ve Problemleri212111
Fonksiyonlar1111
İşlem1
Modüler Aritmetik
Permütasyon11
Konbinasyon111
Olasılık11111
Sayısal Mantık3232221
Şekil Yetenek111
TOPLAM SORU SAYISI25252627272727

2024 KPSS Önlisans Tarih Konuları

 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 • Türk-İslam Tarihi
 • İlk Müslüman Türk Devletleri
 • Anadolu Selçuklu Devleti Siyasi Tarihi
 • Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyeti
 • Osmanlı Devleti Kuruluş, Yükselme, Duraklama Dönemleri
 • Osmanlı Devleti Gerileme ve Dağılma Dönemleri
 • Trablusgarp Savaşı (1911-1912)
 • I. ve II. Balkan Savaşları
 • I. Dünya Savaşı
 • Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi
 • Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
 • Atatürk İlke ve İnkılapları
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

KPSS Önlisans Tarih Konu Soru Dağılımı

KPSS Önlisans Tarih Konu Dağılımı202220202018201620142012
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi111
İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kültür Medeniyet121223
İlk Türk İslam Devletleri121211
İlk Türk İslam Devletlerinde Kültür ve Medeniyet222213
Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemi121221
17. Yüzyıl Osmanlı Devleti Duraklama Dönemi13131
18. Yüzyıl Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi1121
19. Yüzyıl Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi111 1
20. Yüzyıl Osmanlı Devleti111112
Osmanlı Devleti Kültür ve Medeniyet414122
Milli Mücadele Dönemi434344
İnkılap Tarihi535355
Atatürk Dönemi İç ve Dış Politikalar151534
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi424221
TOPLAM SORU SAYISI272727272730

2024 KPSS Önlisans Coğrafya Konuları

 1. Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve Yer Şekilleri
 2. Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
 3. Türkiye’de Nüfus, Yerleşme ve Göç
 4. Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası
 5. Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri

KPSS Önlisans Coğrafya Konu ve Soru Dağılımı

KPSS Önlisans Coğrafya Konu Dağılımı2022202020182016201420122010
Türkiye’nin Coğrafi Konumu2121111
Türkiye’nin İklimi ve Bikti Örtüsü2323213
Türkiye’nin Fiziki Özellikleri4444422
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme2222321
Tarım1111122
Hayvancılık11111
Madenler ve Enerji Kaynakları2222122
Sanayi ve Endüstri11121
Ulaşım1111111
Ticaret1111221
Turizm1111111
Bölgeler Coğrafyası112
TOPLAM SORU SAYISI18181818181818

2024 KPSS Önlisans Vatandaşlık Konuları

 1. Hukukun Temel Kavramları
 2. Genel Esaslar
 3. Temel Haklar
 4. Yasama
 5. Yürütme
 6. Yargı
 7. Anayasal Gelişmeler
 8. İdare Hukuku
 9. Uluslararası Örgütler

KPSS Önlisans Vatandaşlık Konu ve Soru Dağılımı

KPSS Önlisans Vatandaşlık Konu Dağılımı202220202018201620142012
Temel Hukuk Kavramları333333
Anayasal Kavramlar1
Türk Anayasa Tarihi
Temel Hak Ödevler1
Yasama1111
Yürütme232321
Yargı111
İdare Hukuku232322
TOPLAM SORU SAYISI999999

KPSS Önlisans sınavında 30’u Türkçe, 30’u Matematik, 27’si Tarih, 18’i Coğrafya, 9’u Vatandaşlık ve 6’sı Güncel Bilgiler konularından olmak üzere toplamda 120 soru sorulmaktadır.

Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Düşünceleriniz bizim için önemli, lütfen yorum yapın.x