Uzman ve Başöğretmenlik Sınavı Pazar Günü Yapılacak!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından uygulanacak olan Uzman ve başöğretmenlik sınavları 19 Kasım Pazar günü çevrimiçi olarak uygulanacak. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı nasıl olacak? Ne zaman başlayacak? Sınav süresinde internet, elektrik vb. teknik kesilmelerde ne olacak?

Sınav Pazar Günü Uygulanacak

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavları 19 Kasım 2023 Sınava başlama, Türkiye saati ile 10.00 – 13.00 saatleri arasında açık olacaktır. Sınav sonuçları 24 Kasım 2023 tarihinde açıklanacaktır. Sınavların konu-soru dağılımına Uzman-Başöğretmenlik konu soru dağılımı sayfamızdan bakabilirsiniz.

Sınav Nasıl Uygulanacak?

Sınava başlama Türkiye saati ile 10.00 – 13.00 saatleri arasında açık olacaktır. Sınav için verilen süre 135 dakikadır. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı’nda 100 soru sorulmakta ve sorular 5 şıktan oluşmaktadır.

a.Adaylar sınava https://onlinesinav.meb.gov.tr/ adresinden internet erişimi olan herhangi bir ortamda (engelli tedbiri talep eden adaylar hariç) giriş yapacaktır.
b. Sınav 19 Kasım 2023 tarihinde olup sınava başlangıç Türkiye saati ile 10.00 ile 13.00 saatleri arasında olacaktır.
c. Online (çevrim içi) sınav uygulaması tek oturum hâlinde gerçekleştirilecektir.
ç. Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacaktır.
d. Sınav sistemine girişte Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi adaylar tarafından onaylanacaktır.
e. Online (çevrim içi) sınav uygulaması başlamadan önce sınav kuralları elektronik ortam üzerinden adaya bildirilecektir. Bu bildirim ile aday, sınav kurallarını kabul etmiş sayılacaktır. Sınav kurallarını ihlal eden aday ve sınav görevlilerine, 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun uyarınca cezai müeyyideler uygulanacaktır.
f. Sorular, soru numarası sırasında ve ekranda bir soru ve cevap seçenekleri yer alacak şekilde gösterilecektir.
g. Sınav “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine “Sınavı Bitir” butonu olacaktır.
ğ. Adaylar, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.
h. Adaylar, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen adaylar için 135 dakika sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır. Sınavı bitirildikten sonra sorular ve cevaplar adaylara gösterilmeyecektir.
ı. Sınav online (çevrim içi) sınav uygulaması olarak gerçekleştirileceğinden sınava internet alt yapısı uygun bir ortamdan ve bilgisayardan katılması adayın sorumluluğunda olacaktır.
i. Aday sınava başladıktan sonra teknik nedenlerle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sınav yarıda kalırsa, sınava tekrar başladığında kaldığı yerden kalan süreyi kullanabilecektir. Teknik nedenlerle sınavı yarıda kalanların 19 Kasım 2023 saat 23.59’a kadar sınava kaldıkları yerden devam edip sınavı bitirmeleri gerekmektedir.
j. Sınavı başlatan ve hiçbir soruya cevap vermeden bitiren aday “Sınava Girdi” sayılacak ve puanı “Sıfır” olacaktır. Adayın tanımlanan tarih ve saatler içinde sınava katılmaması hâlinde “Sınava Girmedi” olarak işlem yapılacaktır.
k. Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır.
l. Adaylar, sınav sırasında basılı ya da dijital herhangi bir bilgi kaynağı kullanmayacaklardır.
m. Adaylar, sınav sırasında sınav sistemi ekranına ilişkin herhangi bir şekilde ekran görüntüsü alma, görüntü kaydetme, görüntü aktarma, kopyalama ya da yazdırma gibi işlemler yapmayacaklardır.
n. Sınav soru ve cevaplarının, sınav sırasında veya sonrasında her türlü paylaşımı yasaktır. Sınav ekranında adaylara tanımlanacak güvenlik kodu bulunacak ve paylaşım ihlali hâlinde adaylar hakkında 6764 sayılı Kanun hükümlerince işlem yapılacaktır.

Sınavın Değerlendirilmesi

a. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır, yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir. Sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.
b. Sınavda değerlendirme için; [Puan=(Doğru Sayısı/Soru Sayısı)x100] formülü kullanılacaktır.
c. Sınavda her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.
ç. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
d. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınav Sonuçlarının Açıklanması

Sınav sonuçları 24 Kasım 2023 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ilan edilecektir

Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Düşünceleriniz bizim için önemli, lütfen yorum yapın.x